MS là gì? Ý nghĩa của từ ms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

MS là gì? Ý nghĩa của từ ms

MS là gì ?

MS là “Mã số” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ MS

MS có nghĩa “Mã số”.

MS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MS là “Mã số”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MS:
+ SS: Sĩ số.
+ SĐK: Số đăng ký.
+ SĐT: Số điện thoại.
+ XSKT: Xổ số kiến thiết.
...

Post Top Ad