NCC là gì? Ý nghĩa của từ ncc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

NCC là gì? Ý nghĩa của từ ncc

NCC là gì ?

NCC là “Nhà cung cấp” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NCC

NCC có nghĩa “Nhà cung cấp”.

NCC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NCC là “Nhà cung cấp”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NCC:
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ CPXD: Cấp phép xây dựng.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ KTNN: Kinh tế nhà nước.
+ NXBTN: Nhà xuất bản Tự nhiên.
+ BHĐC: Bán hàng đa cấp.
+ KDNPN: Kinh doanh nhà Phú Nhuận.
+ TNHC: Trinh nữ hoàng cung.
+ NN: Nhà nước.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ NTK: Nhà thiết kế.
...

Post Top Ad