ĐTDĐ là gì? Ý nghĩa của từ đtdđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

ĐTDĐ là gì? Ý nghĩa của từ đtdđ

ĐTDĐ là gì ?

ĐTDĐ là “Điện thoại di động” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐTDĐ

ĐTDĐ có nghĩa “Điện thoại di động”.

ĐTDĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐTDĐ là “Điện thoại di động”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐTDĐ:
+ TMĐT: Thương mại điện tử.
+ ĐBP: Điện Biên Phủ.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ BĐS: Bất động sản.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ HQĐT: Hải quan điện tử.
+ ĐL: Điện lực.
+ KDĐV: Kiểm dịch động vật.
+ ĐĐ: Động đất.
+ ĐTVHD: Động thực vật hoang dã.
+ MTĐT: Máy tính điện tử.
+ : Lao động.
+ LLLĐ: Lực lượng lao động.
+ ĐKĐT: Điện kế điện tử.
+ SVĐ: Sân vận động.
...

Post Top Ad