ĐTTX là gì? Ý nghĩa của từ đttx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

ĐTTX là gì? Ý nghĩa của từ đttx

ĐTTX là gì ?

ĐTTX là “Đào tạo từ xa” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐTTX

ĐTTX có nghĩa “Đào tạo từ xa”.

ĐTTX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐTTX là “Đào tạo từ xa”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐTTX:
+ BĐN: Bồ Đào Nha.
+ ĐT: Đào tạo.
+ CSĐT: Cơ sở đào tạo.
+ NLTT: Năng lượng tái tạo.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ ĐBTSXB: Đánh bắt thủy sản xa bờ.
...

Post Top Ad