ĐTVN là gì? Ý nghĩa của từ đtvn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

ĐTVN là gì? Ý nghĩa của từ đtvn

ĐTVN là gì ?

ĐTVN là “Đội tuyển Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐTVN

ĐTVN có nghĩa “Đội tuyển Việt Nam”.

ĐTVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐTVN là “Đội tuyển Việt Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐTVN:
+ TTVN: Trí tuệ Việt Nam.
+ TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam .
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ SĐNĐ: Sông Đà Nam Định.
+ BĐVN: Bóng đá Việt Nam.
+ TĐBKVN: Từ điển bách khoa Việt Nam.
+ ĐNÁ: Đông Nam Á.
+ VTV: Đài truyền hình Việt Nam.
+ LĐBĐVN: Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ ĐTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ DTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ TTVN: Trái tim Việt Nam.
+ HVN: Honda Việt Nam.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ VN: Việt Nam.
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ ĐTHVN: Đài truyền hình Việt Nam.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
...

Post Top Ad