GL là gì? Ý nghĩa của từ gl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

GL là gì? Ý nghĩa của từ gl

GL là gì ?

GL là “Gia Lai” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GL

GL có nghĩa “Gia Lai”.

GL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GL là “Gia Lai”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GL:
+ VQG: Vườn quốc gia.
+ KLQG: Kỷ lục quốc gia.
+ VĐQG: Vô địch Quốc gia.
+ TDTTQG: Thể dục thể thao Quốc gia.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ ĐTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ THQG: Thương hiệu quốc gia.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
...

Post Top Ad