DVTMCM là gì? Ý nghĩa của từ dvtmcm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

DVTMCM là gì? Ý nghĩa của từ dvtmcm

DVTMCM là gì ?

DVTMCM là “Dịch vụ thương mại Cà Mau” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ DVTMCM

DVTMCM có nghĩa “Dịch vụ thương mại Cà Mau”.

DVTMCM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DVTMCM là “Dịch vụ thương mại Cà Mau”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DVTMCM:
+ DVTT: Dịch vụ trực tuyến.
+ BCHCD: Ban chỉ huy chiến dịch.
+ TMĐT: Thương mại điện tử.
+ DV: Dịch vụ.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ DVTT: Dịch vụ thông tin.
+ TTDVVL: Trung tâm dịch vụ việc làm.
+ XTTM: Xúc tiến thương mại.
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ LĐTB: Lao động Thương binh.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ NHTM: Ngân hàng thương mại.
+ CTCH: Chấn thương chỉnh hình.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
...

Post Top Ad