GCNQSD là gì? Ý nghĩa của từ gcnqsd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

GCNQSD là gì? Ý nghĩa của từ gcnqsd

GCNQSD là gì ?

GCNQSD là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GCNQSD

GCNQSD có nghĩa “Giấy chứng nhận quyền sử dụng”.

GCNQSD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GCNQSD là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GCNQSD:
+ CNQSDĐ: Chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ QSD: Quyền sử dụng.
+ GPXD: Giấy phép xây dựng.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ SDĐNN: Sử dụng đất nông nghiệp.
+ TTCK: Thị trường chứng khoán.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ DD: Dân dụng.
+ GCNSK: Giấy chứng nhận sức khỏe.
+ QBLTD: Quĩ bảo lãnh tín dụng.
+ TTCK: Trung tâm chứng khoán.
+ QSDĐ: Quyền sử dụng đất.
+ GCQ: Giấy chủ quyền.
+ GKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ GPNK: Giấy phép nhập khẩu.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
...

Post Top Ad