GCNQSDĐƠ là gì? Ý nghĩa của từ gcnqsdđơ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

GCNQSDĐƠ là gì? Ý nghĩa của từ gcnqsdđơ

GCNQSDĐƠ là gì ?

GCNQSDĐƠ là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GCNQSDĐƠ

GCNQSDĐƠ có nghĩa “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở”.

GCNQSDĐƠ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GCNQSDĐƠ là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GCNQSDĐƠ:
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ SVĐV: Sao Vàng Đất Việt.
+ GPNK: Giấy phép nhập khẩu.
+ GCNSK: Giấy chứng nhận sức khỏe.
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
+ TCTD: Tổ chức tín dụng.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ GP: Giấy phép.
+ GPLHĐB: Giấy phép lưu hành đặc biệt.
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ GCNKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ TTCK: Trung tâm chứng khoán.
+ DD: Dân dụng.
+ GPLX: Giấy phép lái xe.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ QSDĐ: Quyền sử dụng đất.
+ GCNQSD: Giấy chứng nhận quyền sử dụng.
+ SDĐNN: Sử dụng đất nông nghiệp.
...

Post Top Ad