GĐTLA là gì? Ý nghĩa của từ gđtla - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

GĐTLA là gì? Ý nghĩa của từ gđtla

GĐTLA là gì ?

GĐTLA là “Gạch Đồng Tâm Long An” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GĐTLA

GĐTLA có nghĩa “Gạch Đồng Tâm Long An”.

GĐTLA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GĐTLA là “Gạch Đồng Tâm Long An”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GĐTLA:
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ SLNA: Sông Lam Nghệ An.
+ ĐTLA: Đồng tính luyến ái.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ ATTTGT: An toàn trật tự giao thông.
+ ĐTA: Đồng tính ái.
+ CAHN: Công an Hà Nội.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ ĐN: Đồng Nai.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ KQT: Không quan tâm.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ CATP: Công an thành phố.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
+ ATVSTP: An toàn vệ sinh thực phẩm.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ HĐT: Hội đồng thi.
+ GĐT: Gạch Đồng Tâm.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ : Hợp đồng.
...

Post Top Ad