GDĐT là gì? Ý nghĩa của từ gdđt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

GDĐT là gì? Ý nghĩa của từ gdđt

GDĐT là gì ?

GDĐT là “Giáo dục & Đào tạo” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GDĐT

GDĐT có nghĩa “Giáo dục & Đào tạo”.

GDĐT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GDĐT là “Giáo dục & Đào tạo”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GDĐT:
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ GVMN: Giáo viên miền núi.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ BĐN: Bồ Đào Nha.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ GDNN: Giáo dục nghề nghiệp.
+ GD: Giáo dục.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ ĐTTXQM: Đào tạo từ xa qua mạng.
+ PCGD: Phổ cập giáo dục.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ NLTT: Năng lượng tái tạo.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ TD: Tình dục.
+ GV: Giáo viên.
+ GS: Giáo sư.
+ CSĐT: Cơ sở đào tạo.
+ TDTTQG: Thể dục thể thao Quốc gia.
+ GDTX: Giáo dục thường xuyên.
+ ĐTTX: Đào tạo từ xa.
+ TDTT: Thể dục thể thao.
+ GVTN: Giáo viên tình nguyện.
+ CBQLGD: Cán bộ quản lý giáo dục.
+ BGD: Bộ Giáo dục.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
...

Post Top Ad