HĐTT là gì? Ý nghĩa của từ hđtt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

HĐTT là gì? Ý nghĩa của từ hđtt

HĐTT là gì ?

HĐTT là “Hội đồng trọng tài” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HĐTT

HĐTT có nghĩa “Hội đồng trọng tài”.

HĐTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HĐTT là “Hội đồng trọng tài”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HĐTT:
+ ĐB: Đồng bằng.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ XH: Xã hội.
+ ĐN: Đồng Nai.
+ HĐXX: Hội đồng xét xử.
+ ĐHN: Đồng hồ nước.
+ HCVL: Hội chợ việc làm.
+ CTTC: Cho thuê tài chính.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ ĐT: Đồng Tháp.
+ : Hợp đồng.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ : Hội đồng.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ HCTL: Hội chợ triển lãm.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ TNXH: Tệ nạn xã hội.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ TCKH: Tài chính - Kế hoạch.
+ HĐLĐ: Hợp đồng lao động.
+ ĐTA: Đồng tính ái.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
...

Post Top Ad