HĐLĐ là gì? Ý nghĩa của từ hđlđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

HĐLĐ là gì? Ý nghĩa của từ hđlđ

HĐLĐ là gì ?

HĐLĐ là “Hợp đồng lao động” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HĐLĐ

HĐLĐ có nghĩa “Hợp đồng lao động”.

HĐLĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HĐLĐ là “Hợp đồng lao động”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HĐLĐ:
+ CSCĐ: Cảnh sát cơ động.
+ VĐV: Vận động viên.
+ ĐN: Đồng Nai.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ ĐS: Động sản.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ HĐT: Hội đồng thi.
+ ĐTA: Đồng tính ái.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ : Hội đồng.
+ ĐT: Đồng Tháp.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ HĐĐB: Hội đồng đền bù.
+ ĐTLA: Đồng tính luyến ái.
+ ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long.
+ NLĐ: Người lao động.
+ SVĐ: Sân vận động.
+ HCĐ: Huy chương đồng.
+ XKLĐ: Xuất khẩu lao động.
+ CĐV: Cổ động viên.
...

Post Top Ad