GDNN là gì? Ý nghĩa của từ gdnn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

GDNN là gì? Ý nghĩa của từ gdnn

GDNN là gì ?

GDNN là “Giáo dục nghề nghiệp” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GDNN

GDNN có nghĩa “Giáo dục nghề nghiệp”.

GDNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GDNN là “Giáo dục nghề nghiệp”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GDNN:
+ GD: Giáo dục.
+ TNLN: Thanh niên lập nghiệp.
+ GK: Giáo khoa.
+ LTQĐTD: Lây truyền qua đường tình dục.
+ SNN: Sở Nông nghiệp.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ GS: Giáo sư.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ PGHH: Phật giáo Hòa Hảo.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ SHTD: Sinh hoạt tình dục.
+ TNS: Tu nghiệp sinh.
+ SGD: Sở giáo dục.
+ SGK: Sách giáo khoa.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ GVG: Giáo viên giỏi.
+ PGS: Phó Giáo sư.
+ NNPTNT: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ XN: Xí nghiệp.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ GDTX: Giáo dục thường xuyên.
+ UBTDTT: Ủy ban Thể dục Thể thao.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ DNVVN: Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ TTCN: Tiểu thủ công nghiệp.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ NKNV: Năng khiếu nghiệp vụ.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
...

Post Top Ad