LHPN là gì? Ý nghĩa của từ lhpn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

LHPN là gì? Ý nghĩa của từ lhpn

LHPN là gì ?

LHPN là “Liên hiệp Phụ nữ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ LHPN

LHPN có nghĩa “Liên hiệp Phụ nữ”.

LHPN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LHPN là “Liên hiệp Phụ nữ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LHPN:
+ ĐTLT: Đào tạo liên thông.
+ LB: Liên bang.
+ LHTN: Liên hiệp Thanh niên.
+ PN: Phụ nữ.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ TNHC: Trinh nữ hoàng cung.
+ LĐLĐ: Liên đoàn Lao động.
+ LĐBĐVN: Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
...

Post Top Ad