LĐ là gì? Ý nghĩa của từ lđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

LĐ là gì? Ý nghĩa của từ lđ

LĐ là gì ?

là “Lao động” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ LĐ

có nghĩa “Lao động”.

LĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng là “Lao động”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LĐ:
+ CĐV: Cổ động viên.
+ SVĐ: Sân vận động.
+ ĐS: Động sản.
+ LĐLĐ: Liên đoàn Lao động.
+ NLĐ: Người lao động.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ HĐLĐ: Hợp đồng lao động.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ CSCĐ: Cảnh sát cơ động.
+ LLLĐ: Lực lượng lao động.
...

Post Top Ad