MTXT là gì? Ý nghĩa của từ mtxt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

MTXT là gì? Ý nghĩa của từ mtxt

MTXT là gì ?

MTXT là “Máy tính xách tay” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ MTXT

MTXT có nghĩa “Máy tính xách tay”.

MTXT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MTXT là “Máy tính xách tay”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MTXT:
+ VT: Vi tính.
+ NMĐ: Nhà máy điện.
+ MTĐT: Máy tính điện tử.
+ CT: Chia tay.
+ ĐTA: Đồng tính ái.
+ ĐTLA: Đồng tính luyến ái.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
+ GDGT: Giáo dục giới tính.
...

Post Top Ad