GTGT là gì? Ý nghĩa của từ gtgt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

GTGT là gì? Ý nghĩa của từ gtgt

GTGT là gì ?

GTGT là “Giá trị gia tăng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GTGT

GTGT có nghĩa “Giá trị gia tăng”.

GTGT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GTGT là “Giá trị gia tăng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GTGT:
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ VQG: Vườn quốc gia.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ HLQG: Huấn luyện quốc gia.
+ BCĐQG: Ban chỉ đạo Quốc gia.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ HNGĐ: Hôn nhân gia đình.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ CT: Chính trị.
...

Post Top Ad