HKHKTVN là gì? Ý nghĩa của từ hkhktvn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

HKHKTVN là gì? Ý nghĩa của từ hkhktvn

HKHKTVN là gì ?

HKHKTVN là “Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HKHKTVN

HKHKTVN có nghĩa “Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam”.

HKHKTVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HKHKTVN là “Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HKHKTVN:
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ ĐKVN: Điền kinh Việt Nam.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ SGK: Sách giáo khoa.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ HND: Hội nông dân.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ HB: Học bổng.
+ GK: Giáo khoa.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ NĐVN: Người đẹp Việt Nam.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ HV: Học viên.
+ DHS: Du học sinh.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ VTV: Đài truyền hình Việt Nam.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ THVN: Truyền hình Việt Nam.
+ HS: Học sinh.
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ : Hội đồng.
+ LĐBĐVN: Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
+ DTHT: Dạy thêm học thêm.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ HSG: Học sinh giỏi.
+ XH: Xã hội.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ BĐVN: Bóng đá Việt Nam.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ TTVN: Thể thao Việt Nam.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ ĐTVN: Đội tuyển Việt Nam.
+ QH: Quốc hội.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ TVN: Than Việt Nam.
+ TMV: Công ty ôtô Toyota Việt Nam.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ CSXH: Chính sách xã hội.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ TNXH: Tệ nạn xã hội.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ NKKN: Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ SPKT: Sư phạm kỹ thuật.
+ QCKT: Quy chuẩn kĩ thuật.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ HVN: Honda Việt Nam.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ BHXH: Bảo hiểm xã hội.
+ TTVN: Trí tuệ Việt Nam.
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
...

Post Top Ad