HCM là gì? Ý nghĩa của từ hcm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

HCM là gì? Ý nghĩa của từ hcm

HCM là gì ?

HCM là “Hồ Chí Minh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HCM

HCM có nghĩa “Hồ Chí Minh”.

HCM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HCM là “Hồ Chí Minh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HCM:
+ HSĐKDT: Hồ sơ đăng ký dự thi.
+ TCCS: Tạp chí Cộng sản.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ ĐHN: Đồng hồ nước.
+ TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
...

Post Top Ad