DS là gì? Ý nghĩa của từ ds - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

DS là gì? Ý nghĩa của từ ds

DS là gì ?

DS là “Dân số” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ DS

DS có nghĩa “Dân số”.

DS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DS là “Dân số”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DS:
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao.
+ THKTS: Truyền hình kỹ thuật số.
+ DCCH: Dân chủ Cộng hòa.
+ DD: Dân dụng.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ QĐND: Quân đội nhân dân.
+ SĐK: Số đăng ký.
+ SS: Sĩ số.
+ KSNDTC: Kiểm sát nhân dân tối cao.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ TAND: Tòa án nhân dân.
+ HND: Hội nông dân.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ ND: Nhân dân.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ TNND: Tiếng nói Nhân dân.
...

Post Top Ad