HDV là gì? Ý nghĩa của từ hdv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

HDV là gì? Ý nghĩa của từ hdv

HDV là gì ?

HDV là “Hướng dẫn viên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HDV

HDV có nghĩa “Hướng dẫn viên”.

HDV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HDV là “Hướng dẫn viên”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HDV:
+ KTV: Kỹ thuật viên.
+ HV: Học viên.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ TNSV: Thanh niên sinh viên.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ ƯCV: Ứng cử viên.
+ PV: Phóng viên.
+ CNV: Công nhân viên.
+ DV: Diễn viên.
+ TVV: Tư vấn viên.
+ ĐVƯT: Đoàn viên ưu tú.
+ UV: Ủy viên.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ CV: Chuyên viên.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ HD: Hướng dẫn.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ ĐVTTN: Đoàn viên thanh thiếu nhi.
+ GVTN: Giáo viên tình nguyện.
...

Post Top Ad