HĐXX là gì? Ý nghĩa của từ hđxx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

HĐXX là gì? Ý nghĩa của từ hđxx

HĐXX là gì ?

HĐXX là “Hội đồng xét xử” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HĐXX

HĐXX có nghĩa “Hội đồng xét xử”.

HĐXX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HĐXX là “Hội đồng xét xử”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HĐXX:
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ HCTL: Hội chợ triển lãm.
+ ĐTA: Đồng tính ái.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ ĐB: Đồng bằng.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ HCVL: Hội chợ việc làm.
+ CSXH: Chính sách xã hội.
+ HND: Hội nông dân.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ ĐKXT: Đăng ký xét tuyển.
+ XHH: Xã hội hóa.
+ GĐT: Gạch Đồng Tâm.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ BXL: Bộ xử lý.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ HĐT: Hội đồng trường.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ TNXH: Tệ nạn xã hội.
...

Post Top Ad