HHVN là gì? Ý nghĩa của từ hhvn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

HHVN là gì? Ý nghĩa của từ hhvn

HHVN là gì ?

HHVN là “Hoa hậu Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HHVN

HHVN có nghĩa “Hoa hậu Việt Nam”.

HHVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HHVN là “Hoa hậu Việt Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HHVN:
+ ĐTHVN: Đài truyền hình Việt Nam.
+ TVN: Than Việt Nam.
+ BĐVN: Bóng đá Việt Nam.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ HH: Hoa hậu.
+ TMV: Công ty ôtô Toyota Việt Nam.
+ SĐNĐ: Sông Đà Nam Định.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ PCLBMN: Phòng chống lụt bão miền Nam.
+ TTVN: Thể thao Việt Nam.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ ĐTVN: Đội tuyển Việt Nam.
+ LĐBĐVN: Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
+ ĐKVN: Điền kinh Việt Nam.
+ HHTG: Hoa hậu thế giới.
+ HVN: Honda Việt Nam.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ NĐVN: Người đẹp Việt Nam.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ THVN: Truyền hình Việt Nam.
...

Post Top Ad