HND là gì? Ý nghĩa của từ hnd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

HND là gì? Ý nghĩa của từ hnd

HND là gì ?

HND là “Hội nông dân” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HND

HND có nghĩa “Hội nông dân”.

HND là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HND là “Hội nông dân”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HND:
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ TAND: Tòa án nhân dân.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao.
+ HCVL: Hội chợ việc làm.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ NN: Nông nghiệp.
+ HĐĐB: Hội đồng đền bù.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ XH: Xã hội.
+ XHH: Xã hội hóa.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ CHND: Cộng hòa Nhân dân.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ TNND: Tiếng nói Nhân dân.
+ QH: Quốc hội.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ KDC: Khu dân cư.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ NSND: Nghệ sỹ nhân dân.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ KSNDTC: Kiểm sát nhân dân tối cao.
+ CSXH: Chính sách xã hội.
+ NDT: Nhân dân tệ.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
...

Post Top Ad