HVNH là gì? Ý nghĩa của từ hvnh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

HVNH là gì? Ý nghĩa của từ hvnh

HVNH là gì ?

HVNH là “Học viện Ngân hàng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HVNH

HVNH có nghĩa “Học viện Ngân hàng”.

HVNH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HVNH là “Học viện Ngân hàng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HVNH:
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ NHĐÁ: Ngân hàng Đông Á.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ TMV: Thẩm mỹ viện.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ CSKH: Chăm sóc khách hàng.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ BHĐC: Bán hàng đa cấp.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ HSG: Học sinh giỏi.
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ BV: Bệnh viện.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ SĐH: Sau đại học.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ XDHK: Xăng dầu hàng không.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ TH: Trung học.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ HS: Học sinh.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ TV: Thư viện.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ NHĐTPT: Ngân hàng Đầu tư phát triển.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ PCTH: Phổ cập tiểu học.
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần.
+ TCHL: Tuyệt chủng hàng loạt.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ BVĐK: Bệnh viện đa khoa.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ VKS: Viện Kiểm sát.
...

Post Top Ad