HHTG là gì? Ý nghĩa của từ hhtg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

HHTG là gì? Ý nghĩa của từ hhtg

HHTG là gì ?

HHTG là “Hoa hậu thế giới” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HHTG

HHTG có nghĩa “Hoa hậu thế giới”.

HHTG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HHTG là “Hoa hậu thế giới”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HHTG:
+ GT: Giới thiệu.
+ GDGT: Giáo dục giới tính.
+ HLBĐ: Hoa Lâm Bình Định.
...

Post Top Ad