HLQG là gì? Ý nghĩa của từ hlqg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

HLQG là gì? Ý nghĩa của từ hlqg

HLQG là gì ?

HLQG là “Huấn luyện quốc gia” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HLQG

HLQG có nghĩa “Huấn luyện quốc gia”.

HLQG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HLQG là “Huấn luyện quốc gia”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HLQG:
+ KLQG: Kỷ lục quốc gia.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ BHL: Ban huấn luyện.
+ VQG: Vườn quốc gia.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ HQ: Hàn Quốc.
+ LHQ: Liên Hợp Quốc.
+ GL: Gia Lai.
+ THQG: Thương hiệu quốc gia.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ QH: Quốc hội.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ UBMTTQ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
...

Post Top Ad