HLTTQG là gì? Ý nghĩa của từ hlttqg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

HLTTQG là gì? Ý nghĩa của từ hlttqg

HLTTQG là gì ?

HLTTQG là “Huấn luyện thể thao quốc gia” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HLTTQG

HLTTQG có nghĩa “Huấn luyện thể thao quốc gia”.

HLTTQG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HLTTQG là “Huấn luyện thể thao quốc gia”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HLTTQG:
+ THQG: Thương hiệu quốc gia.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ BCĐQG: Ban chỉ đạo Quốc gia.
+ GTGT: Giá trị gia tăng.
+ UBMTTQ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
+ LHQ: Liên Hợp Quốc.
+ UBTDTT: Ủy ban Thể dục Thể thao.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ DTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ ĐRL: Điểm rèn luyện.
+ HQ: Hàn Quốc.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ HAGL: Hoàng Anh Gia Lai.
+ TDTT: Thể dục thể thao.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ HLV: Huấn luyện viên.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
+ TTCT: Thể thao cuối tuần.
+ TQ: Trung Quốc.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ GL: Gia Lai.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
...

Post Top Ad