HMNĐ là gì? Ý nghĩa của từ hmnđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

HMNĐ là gì? Ý nghĩa của từ hmnđ

HMNĐ là gì ?

HMNĐ là “Hiến máu nhân đạo” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HMNĐ

HMNĐ có nghĩa “Hiến máu nhân đạo”.

HMNĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HMNĐ là “Hiến máu nhân đạo”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HMNĐ:
+ CNV: Công nhân viên.
+ NDT: Nhân dân tệ.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ NSND: Nghệ sỹ nhân dân.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ ND: Nhân dân.
+ TBMMN: Tai biến mạch máu não.
+ NV: Nhân viên.
+ CHND: Cộng hòa Nhân dân.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ KSNDTC: Kiểm sát nhân dân tối cao.
+ TAND: Tòa án nhân dân.
+ TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ ĐHN: Điện hạt nhân.
...

Post Top Ad