HSĐKDT là gì? Ý nghĩa của từ hsđkdt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

HSĐKDT là gì? Ý nghĩa của từ hsđkdt

HSĐKDT là gì ?

HSĐKDT là “Hồ sơ đăng ký dự thi” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HSĐKDT

HSĐKDT có nghĩa “Hồ sơ đăng ký dự thi”.

HSĐKDT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HSĐKDT là “Hồ sơ đăng ký dự thi”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HSĐKDT:
+ DT: Dự tuyển.
+ KST: Ký sinh trùng.
+ SĐK: Sổ đăng ký.
+ SĐK: Số đăng ký.
+ GCNKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ SYLL: Sơ yếu lý lịch.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐKKD: Đăng ký kinh doanh.
+ TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐHN: Đồng hồ nước.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ TTK: Tổng thư ký.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
...

Post Top Ad