HNGĐ là gì? Ý nghĩa của từ hngđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

HNGĐ là gì? Ý nghĩa của từ hngđ

HNGĐ là gì ?

HNGĐ là “Hôn nhân gia đình” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HNGĐ

HNGĐ có nghĩa “Hôn nhân gia đình”.

HNGĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HNGĐ là “Hôn nhân gia đình”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HNGĐ:
+ VQG: Vườn quốc gia.
+ CHND: Cộng hòa Nhân dân.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ TNCN: Thu nhập cá nhân.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ HLQG: Huấn luyện quốc gia.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ KLQG: Kỷ lục quốc gia.
+ ĐHN: Điện hạt nhân.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ CNTN: Cử nhân tài năng.
+ GTGT: Giá trị gia tăng.
+ TDTTQG: Thể dục thể thao Quốc gia.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ ĐKKH: Đăng ký kết hôn.
+ HAGL: Hoàng Anh Gia Lai.
+ ĐTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ TAND: Tòa án nhân dân.
+ NDT: Nhân dân tệ.
+ BTBNN: Bảo trợ bệnh nhân nghèo.
+ HLTTQG: Huấn luyện thể thao quốc gia.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
...

Post Top Ad