HSG là gì? Ý nghĩa của từ hsg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

HSG là gì? Ý nghĩa của từ hsg

HSG là gì ?

HSG là “Học sinh giỏi” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HSG

HSG có nghĩa “Học sinh giỏi”.

HSG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HSG là “Học sinh giỏi”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HSG:
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ DTHT: Dạy thêm học thêm.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ SĐH: Sau đại học.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ SN: Sinh nhật.
+ NCS: Nghiên cứu sinh.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ HS: Học sinh.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ HB: Học bổng.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ SKSS: Sức khỏe sinh sản.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ ĐH: Đại học.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ TNS: Tu nghiệp sinh.
+ GVG: Giáo viên giỏi.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ HV: Học viên.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
...

Post Top Ad