KĐT là gì? Ý nghĩa của từ kđt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

KĐT là gì? Ý nghĩa của từ kđt

KĐT là gì ?

KĐT là “Khu đô thị” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KĐT

KĐT có nghĩa “Khu đô thị”.

KĐT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KĐT là “Khu đô thị”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KĐT:
+ KV2: Khu vực 2.
+ NCTT: Nghiên cứu thị trường.
+ CSKV: Cảnh sát khu vực.
+ KCN: Khu công nghiệp.
+ KĐS: Khu đường sông.
+ QLTT: Quản lý thị trường.
+ KP: Khu phố.
+ KV: Khu vực.
+ QK: Quân khu.
+ KV1: Khu vực 1.
+ KKT: Khu kinh tế.
+ TTCN: Thị trường chuyển nhượng.
...

Post Top Ad