HVBCVT là gì? Ý nghĩa của từ hvbcvt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

HVBCVT là gì? Ý nghĩa của từ hvbcvt

HVBCVT là gì ?

HVBCVT là “Học viện Bưu chính Viễn thông” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HVBCVT

HVBCVT có nghĩa “Học viện Bưu chính Viễn thông”.

HVBCVT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HVBCVT là “Học viện Bưu chính Viễn thông”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HVBCVT:
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ TMV: Thẩm mỹ viện.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ SĐH: Sau đại học.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ GT: Giao thông.
+ PTCS: Phổ thông cơ sở.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ TH: Trung học.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ HB: Học bổng.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ NKBV: Nhiễm khuẩn bệnh viện.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ ĐTLT: Đào tạo liên thông.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ CTTC: Cho thuê tài chính.
+ CT: Chính trị.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ TTCP: Thanh tra Chính phủ.
+ ATGT: An toàn giao thông.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ BV: Bệnh viện.
+ HS: Học sinh.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ CSGT: Cảnh sát giao thông.
+ TV: Thư viện.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ CCHC: Cải cách hành chính.
+ DVTT: Dịch vụ thông tin.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ GĐTT: Giám đốc thông tin.
+ HK: Học kỳ.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ ĐH: Đại học.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
+ VKS: Viện Kiểm sát.
+ BVĐK: Bệnh viện đa khoa.
+ THGT: Tín hiệu giao thông.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ DAGTĐT: Dự án giao thông đô thị.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ DHS: Du học sinh.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ GTVT: Giao thông vận tải.
+ THCSNĐ: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
...

Post Top Ad