KDHĐC là gì? Ý nghĩa của từ kdhđc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

KDHĐC là gì? Ý nghĩa của từ kdhđc

KDHĐC là gì ?

KDHĐC là “Kinh doanh hàng đa cấp” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KDHĐC

KDHĐC có nghĩa “Kinh doanh hàng đa cấp”.

KDHĐC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KDHĐC là “Kinh doanh hàng đa cấp”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KDHĐC:
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ NHĐA: Ngân hàng Đông Á.
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ NHĐT: Ngân hàng đầu tư.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
+ GCNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ NHTM: Ngân hàng thương mại.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ NHĐTPT: Ngân hàng Đầu tư phát triển.
+ NQD: Ngoài quốc doanh.
+ ĐKKD: Đăng ký kinh doanh.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ DN: Doanh nghiệp.
+ TCN: Trung cấp nghề.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ KDDV: Kinh doanh dịch vụ.
+ TCKT: Tổ chức kinh tế.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.
+ CNCN: Chi nhánh cấp nước.
+ NCC: Nhà cung cấp.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ CPXD: Cấp phép xây dựng.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ KTNN: Kinh tế nhà nước.
...

Post Top Ad