KHKTNN là gì? Ý nghĩa của từ khktnn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

KHKTNN là gì? Ý nghĩa của từ khktnn

KHKTNN là gì ?

KHKTNN là “Khoa học kỹ thuật nông nghiệp” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KHKTNN

KHKTNN có nghĩa “Khoa học kỹ thuật nông nghiệp”.

KHKTNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KHKTNN là “Khoa học kỹ thuật nông nghiệp”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KHKTNN:
+ HV: Học viên.
+ DNVVN: Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ KDCN: Kiểu dáng công nghiệp.
+ PTNT: Phát triển Nông thôn.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ HS: Học sinh.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
+ NLS: Nông lâm sản.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ GK: Giáo khoa.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ KN: Khuyến nông.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ KTV: Kỹ thuật viên.
+ KH: Khoa học.
+ GDNN: Giáo dục nghề nghiệp.
+ TNNT: Thanh niên nông thôn.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ KTS: Kỹ thuật số.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ QCKT: Quy chuẩn kĩ thuật.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ PCTH: Phổ cập tiểu học.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
+ DN: Doanh nghiệp.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ SĐH: Sau đại học.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
...

Post Top Ad