KV3 là gì? Ý nghĩa của từ kv3 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

KV3 là gì? Ý nghĩa của từ kv3

KV3 là gì ?

KV3 là “Khu vực 3” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KV3

KV3 có nghĩa “Khu vực 3”.

KV3 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KV3 là “Khu vực 3”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KV3:
+ KDC: Khu dân cư.
+ KĐT: Khu đô thị.
+ NV3: Nguyện vọng 3.
+ KĐTM: Khu đô thị mới.
+ KĐS: Khu đường sông.
+ KDL: Khu du lịch.
...

Post Top Ad