RLCD là gì? Ý nghĩa của từ rlcd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

RLCD là gì? Ý nghĩa của từ rlcd

RLCD là gì ?

RLCD là “Rối loạn cương dương” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ RLCD

RLCD có nghĩa “Rối loạn cương dương”.

RLCD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RLCD là “Rối loạn cương dương”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RLCD:
+ TBD: Thái Bình Dương.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
...

Post Top Ad