SVĐ là gì? Ý nghĩa của từ svđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

SVĐ là gì? Ý nghĩa của từ svđ

SVĐ là gì ?

SVĐ là “Sân vận động” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SVĐ

SVĐ có nghĩa “Sân vận động”.

SVĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SVĐ là “Sân vận động”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SVĐ:
+ XKLĐ: Xuất khẩu lao động.
+ LĐLĐ: Liên đoàn Lao động.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ KDĐV: Kiểm dịch động vật.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ LĐTB: Lao động Thương binh.
+ ĐTVHD: Động thực vật hoang dã.
+ ĐTDĐ: Điện thoại di động.
+ CSCĐ: Cảnh sát cơ động.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ SK: Sân khấu.
...

Post Top Ad