SKHĐT là gì? Ý nghĩa của từ skhđt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

SKHĐT là gì? Ý nghĩa của từ skhđt

SKHĐT là gì ?

SKHĐT là “Sở Kế hoạch và Đầu tư” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SKHĐT

SKHĐT có nghĩa “Sở Kế hoạch và Đầu tư”.

SKHĐT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SKHĐT là “Sở Kế hoạch và Đầu tư”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SKHĐT:
+ TCKT: Tài chính - Kế toán.
+ SHTT: Sở hữu trí tuệ.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ KHKD: Kế hoạch kinh doanh.
+ SHNN: Sở hữu nhà nước.
+ PTCS: Phổ thông cơ sở.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ SNN: Sở Nông nghiệp.
+ ĐKĐT: Điện kế điện tử.
+ CSĐT: Cơ sở đào tạo.
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ KHĐT: Kế hoạch đầu tư.
+ PCBLTKCN: Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.
+ CSĐTLX: Cơ sở đào tạo lái xe.
+ TCCS: Tổ chức cơ sở.
+ NTK: Nhà thiết kế.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
...

Post Top Ad