VP là gì? Ý nghĩa của từ vp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

VP là gì? Ý nghĩa của từ vp

VP là gì ?

VP là “Văn phòng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ VP

VP có nghĩa “Văn phòng”.

VP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VP là “Văn phòng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VP:
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ BTVH: Bổ túc văn hóa.
+ NVHTN: Nhà Văn hóa Thanh niên.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ TTVH: Trung tâm văn hóa.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ BP: Biên phòng.
+ KTTV: Khí tượng thủy văn.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ PCBLTKCN: Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.
+ TTBDVH: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ VHTT: Văn hóa Thông tin.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ HQHP: Hải quan Hải Phòng.
...

Post Top Ad