YKVN là gì? Ý nghĩa của từ ykvn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

YKVN là gì? Ý nghĩa của từ ykvn

YKVN là gì ?

YKVN là “Y khoa Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ YKVN

YKVN có nghĩa “Y khoa Việt Nam”.

YKVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YKVN là “Y khoa Việt Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến YKVN:
+ KH: Khoa học.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ PCLBMN: Phòng chống lụt bão miền Nam.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ BHYT: Bảo hiểm y tế.
+ BVĐK: Bệnh viện đa khoa.
+ TNVN: Thanh niên Việt Nam.
+ VN: Việt Nam.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ DDVN: Duyên dáng Việt Nam.
+ TMV: Công ty ôtô Toyota Việt Nam.
+ ĐKVN: Điền kinh Việt Nam.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
...

Post Top Ad