HVCH là gì? Ý nghĩa của từ hvch - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

HVCH là gì? Ý nghĩa của từ hvch

HVCH là gì ?

HVCH là “Học viên cao học” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HVCH

HVCH có nghĩa “Học viên cao học”.

HVCH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HVCH là “Học viên cao học”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HVCH:
+ GVG: Giáo viên giỏi.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ ĐTV: Điều tra viên.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ DV: Diễn viên.
+ PCTH: Phổ cập tiểu học.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ SĐH: Sau đại học.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ ĐVƯT: Đoàn viên ưu tú.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ CĐV: Cổ động viên.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ KSV: Kiểm sát viên.
+ TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ UV: Ủy viên.
+ HV: Học viên.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ ƯCV: Ứng cử viên.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ PTV: Phát thanh viên.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ ĐH: Đại học.
+ TVV: Tư vấn viên.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ HS: Học sinh.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ HB: Học bổng.
+ SV: Sinh viên.
+ : Cao đẳng.
+ TV: Thành viên.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ GVTN: Giáo viên tình nguyện.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ GVMN: Giáo viên mầm non.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
...

Post Top Ad