MT là gì? Ý nghĩa của từ mt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

MT là gì? Ý nghĩa của từ mt

MT là gì ?

MT là “Môi trường” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ MT

MT có nghĩa “Môi trường”.

MT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MT là “Môi trường”.

Viết tắt MT với nghĩa khác:
+ Mặt trận.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MT:
+ TTCK: Thị trường chứng khoán.
+ NLMT: Năng lượng mặt trời.
+ QLTT: Quản lý thị trường.
+ HĐT: Hội đồng trường.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ TNMT: Tài nguyên Môi trường.
+ TTCN: Thị trường chuyển nhượng.
...

Post Top Ad