LH là gì? Ý nghĩa của từ lh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

LH là gì? Ý nghĩa của từ lh

LH là gì ?

LH là “Liên hệ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ LH

LH có nghĩa “Liên hệ”.

LH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LH là “Liên hệ”.

Viết tắt LH với nghĩa khác:
+ Liên hiệp.
+ Liên hoan.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LH:
+ ĐTLT: Đào tạo liên thông.
+ LHPN: Liên hiệp Phụ nữ.
+ LĐBĐVN: Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
+ LHTN: Liên hiệp Thanh niên.
+ LHQ: Liên Hợp Quốc.
+ LĐBĐ: Liên đoàn bóng đá.
+ LHQ: Liên Hiệp Quốc.
+ QH: Quan hệ.
...

Post Top Ad