MBH là gì? Ý nghĩa của từ mbh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

MBH là gì? Ý nghĩa của từ mbh

MBH là gì ?

MBH là “Mũ bảo hiểm” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ MBH

MBH có nghĩa “Mũ bảo hiểm”.

MBH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MBH là “Mũ bảo hiểm”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MBH:
+ QBLTD: Quĩ bảo lãnh tín dụng.
+ BH: Bảo hiểm.
+ TCBVNTD: Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng.
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ BHXH: Bảo hiểm xã hội.
...

Post Top Ad