LĐBĐ là gì? Ý nghĩa của từ lđbđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

LĐBĐ là gì? Ý nghĩa của từ lđbđ

LĐBĐ là gì ?

LĐBĐ là “Liên đoàn bóng đá” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ LĐBĐ

LĐBĐ có nghĩa “Liên đoàn bóng đá”.

LĐBĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LĐBĐ là “Liên đoàn bóng đá”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LĐBĐ:
+ LH: Liên hiệp.
+ BĐVN: Bóng đá Việt Nam.
+ LĐBĐVN: Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
+ ĐVƯT: Đoàn viên ưu tú.
+ : Bóng đá.
+ LH: Liên hoan.
+ LHQ: Liên Hợp Quốc.
+ ĐTLT: Đào tạo liên thông.
+ ĐVTN: Đoàn viên thanh niên.
+ ĐVTTN: Đoàn viên thanh thiếu nhi.
+ LHQ: Liên Hiệp Quốc.
...

Post Top Ad