LLLĐ là gì? Ý nghĩa của từ lllđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

LLLĐ là gì? Ý nghĩa của từ lllđ

LLLĐ là gì ?

LLLĐ là “Lực lượng lao động” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ LLLĐ

LLLĐ có nghĩa “Lực lượng lao động”.

LLLĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LLLĐ là “Lực lượng lao động”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LLLĐ:
+ ĐTVHD: Động thực vật hoang dã.
+ CSCĐ: Cảnh sát cơ động.
+ LĐTB: Lao động Thương binh.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ ĐLTP: Điện lực thành phố.
+ KDĐV: Kiểm dịch động vật.
+ HĐLĐ: Hợp đồng lao động.
+ NL: Năng lượng.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ ĐL: Điện lực.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ CĐV: Cổ động viên.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
+ SVĐ: Sân vận động.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
...

Post Top Ad