NC là gì? Ý nghĩa của từ nc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

NC là gì? Ý nghĩa của từ nc

NC là gì ?

NC là “Nói chuyện” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NC

NC có nghĩa “Nói chuyện”.

NC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NC là “Nói chuyện”.

Viết tắt NC với nghĩa khác:
+ Nghiên cứu.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NC:
+ NCS: Nghiên cứu sinh.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ NCTT: Nghiên cứu thị trường.
+ TNND: Tiếng nói Nhân dân.
+ PCBLTKCN: Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.
+ TKCN: Tìm kiếm cứu nạn.
...

Post Top Ad